Foredragsholdere

Vidar Ulriksen

Statssekretær for fiskeri- og havministeren

Statssekretær for fiskeri- og havministeren, Vidar Ulriksen, er utdannet fisker og har jobbet som dette mesteparten av sitt liv. Han har representert Arbeiderpartiet i bystyret i tidligere Flora kommune, og vært styremedlem i Sogn og Fjordane Arbeiderparti. Han har også hatt flere ulike verv i Norges Fiskarlag og i Statens Fiskarbank, og i tillegg vært tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet og statssekretær i Stoltenberg II-regjeringen. På fiskeri- og havbrukskonferansen skal Ulriksen snakke om rammevilkår for videreutvikling av næringen.

Mons Alfred Paulsen

Advokatfirmaet Thommessen

Fra et av landets største advokatfirmaer, Thommessen, kommer advokat og partner Mons Alfred Paulsen for å holde foredraget Hvordan ble fisken statens melkeku? Paulsen er leder for Thommessens fokus på fiskeri- og havbruksnæringen, og arbeider med regulatoriske spørsmål, transaksjoner og er rådgiver for flere av de største aktørene i disse næringene. Mons Alfred kommer fra Måløy, men bor nå i Bergen.

Anne Hvistendahl

Global Head Seafood DNB

Anne Hvistendahl er DNBs globale sjømatssjef, og kommer til fiskeri- og havbrukskonferansen 26. september. Hun kommer for å holde foredraget Lavere investeringsvilje og ringvirkninger for leverandørindustrien. Hvistendahl har vært sjef for verdens største sjømatsbank i 8 år, og hun mener at folk må bli mer bevisst på at havbruk er den eneste bransjen der Norge er soleklart best i verden.

Krister Hoaas

Regionsjef i Sjømat Norge havbruk vest

Sjømat Norge er den største næringsorganisasjonen for den norske sjømatnæringa. Krister Hoaas er utdannet historiker med statsvitenskap, og har arbeidet 15 år som journalist i TV2 og Bergens Tidende, samt fem år som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd med blant annet ansvar for marine næringer. Hoaas kom til Sjømat Norge i 2022 etter 5 år som samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group. Hoaas skal holde innlegget Hvordan rammes leverandørindustrien av grunnrenteskatten?

Kay-Ove Hafsås

Utredningsansvarlig i Fiskebåt

Utredningsansvarlig i interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt, Kay- Ove Hafsås, skal holde foredraget Havflåtens betydning, muligheter og utfordringer. Kay Ove Hafsaas er utdannet siviløkonom, og har bakgrunn fra bank- og finansnæring. I Fiskebåt jobber han blant annet med rammevilkårene for fiskeflåten, strukturpolitikk og pelagisk sektor. Fiskebåt arbeider for å ivareta fiskerne sine interesser innenfor flere områder både nasjonalt og globalt. 

Anne-Kristin Jørgensen

Seniorforsker, Fridtjof Nansen Institute

Fra det anerkjente forskningsinstituttet Fridtjof Nansen Institute, kommer seniorforsker Anne-Kristin Jørgensen. Jørgensen er utdannet Cand. polit. innenfor statsvitenskap, russisk og serbokroatisk ved Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet som tolk og inspektør for Kystvakta og fiskerikonsulent ved Norges ambassade i Moskva. I dag forsker hun i hovedsak på fiskeri i Barentshavet og russisk fiskeriforvaltning ved FNI. Foredraget Jørgensen skal holde heter Fiskerisamarbeid med Russland: Status og framtidsutsikter. 

Christian Cramer

Adm. dir. i Sjømatrådet

Christian Chramer er administrerende direktør i Norges Sjømatråd. Chramer ble i juni 2022 ansatt som administerende direktør i Norges Sjømatråd, og skal på årets konferanse holde foredraget Endringer og trender i eksportmarkedet. Tidligere har Chramer vært regiondirektør, kommunikasjonsdirektør og områdedirektør i NHO, i tillegg til å ha 13 års tjenestekarriere i Hæren hvor han også gikk befal- og krigsskolen. 

Frank Heimland

Sjømatansvarlig i Carnegie

Fra den nordiske investeringsbanken Carnegie, kommer sjømatansvarlig Frank Heimland til fiskeri- og havbrukskonferansen 26.september. Heimland er utdannet ved Høgskolen i Østfold og McGill University i Canada innenfor politisk forskning og finans. Han har lang erfaring innenfor finans, investering og internasjonal handel, og skal snakke om Utsiktene for landbasert oppdrett i Norge. 

Trond Håkon Schaug-Pettersen

adm. dir. Salmon Evolution

Trond Håkon Schaug-Pettersen leder landbasertselskapet som er kanskje kommet lengst i landet med produksjon av laks på land. Salmon Evolution gjorde sitt første store kommersielle uttak av fisk i november i fjor, og ambisjonene er store - også utenlands - og i flere verdensdeler. Trond Håkon Schaug-Pettersen er utdannet fra Norges Handelshøyskole innenfor Economics and Business Administration, og har tidligere jobbet for Swedbank Norge og som finansdirektør i Salmon Evolution. Siden 2022 er han adm.dir. i Salmon Evolution. 

Ingar Valvik

CEO Viking Aqua

Ingar Valvik er CEO i det landbaserte oppdrettsselskapet Viking Aqua, og kommer til fiskeri- og havbrukskonferansen 26. september for å holde foredraget Fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Valvik har tidligere vært administrerende banksjef i Fjaler sparebank og banksjef i Sparebanken Sogn og Fjordane. I Viking Aqua arbeider han sammen med kollegaene sine å utvikle verdens mest teknologiske og miljøvennlige landbaserte oppdrett for laks. Valvik er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. 

Roger Hofseth

CEO, Hofseth Internasjonal

CEO i Hofseth International, Roger Hofseth, kommer til fiskeri- og havbrukskonferansen 26.september, for å snakke om hvordan man kan skape mer aktivitet i norsk fiskeindustri. Med to tomme hender, startet Roger Hofseth opp Hofseth AS i 2000 for å drive kjøp og salg av fisk fra et lite kontor i kjelleren hjemme på Ellingsøy. I dag, 20 år senere, regner han med at selskapet vil passere 6 milliarder i omsetning. Med utdanning fra handelshøyskole i Ålesund, nesten ti år på fiskebruk og som fisker på sjark og fabrikktråler, har Hofseth lang erfaring fra bransjen.  

Simon Nesse Økland

Group Communications Officer, Bremnes Seashore

Group Communications Officer i en av Norges ledende leverandører av oppdrettslaks, Simon Nesse Økland, kommer til fiskeri- og havbrukskonferansen 26.september. Økland vil delta i diskusjonen rundt hvordan man skal skape mer aktivitet i norsk fiskeindustri. Han er utdannet sivilingeniør innenfor kjemi akvakultur og marin bioteknologi fra NTNU, og har også tatt videreutdanning ved Norges Handelshøyskole innenfor markedskompetanse for norsk sjømatnæring. 

Wenche Uksnøy

Klyngeleder, NCE Blue Legasea

Klyngeleder for NCE Blue Legasea Wenche Uksnøy kommer til fiskeri- og havbrukskonferansen 26. september, for å holde foredraget Når «restene» blir hovedproduktet. NCE Blue Legasea er en næringsklynge som arbeider for samspill og nyskaping for bærekraftig utnyttelse av marint råstoff, og Uksnøy har vært klyngeleder siden 2016. Uksnøy er utdannet sivilmarkedsfører fra Handelshøyskolen BI, samt utdannelse fra Norges Handelshøyskole innenfor French Business, French Language and Literature. 

Halvard Hovland

CEO, Havlandet Marin Yngel

Halvard Hovland skal holde innlegget Forbedringer fra både arv og miljø tar torsk til nye høyder. Hovland er daglig leder i Havlandet Marin Yngel som har drevet med torskeoppdrett siden 2002. I 2022 startet de Havlandet Norcod, som er verdens største yngelanlegg for torsk. Allerede i januar i år hadde de levert 8 millioner torskeyngel. Dette blir til sammen rundt 140 millioner torskemåltid. Deres 7. generasjon torsk viser redusert rømmingsatferd, og har hatt betydelig fremgang i veksthastighet. På torskesiden ser de nå et skifte ettersom markedet for torsk rører på seg samtidig som de har sterkere kompetanse enn noen gang. Havlandet kan nå tilby en bærekraftig produksjon av torsk med minimalt avtrykk på miljøet. 

Ola Kvalheim

CEO, Ode

Ola Kvalheim er konsernsjef i torskeoppdrettsselskapet Ode Group. Ola, som er oppvokst på Raudeberg, har sin utdannelse innen næringslivsledelse og økonomi fra Madrid og London. Han har videre erfaring som rådgiver for internasjonale bedrifter i Goldman Sachs i London og New York, samt som investor for norske FSN Capital. De siste årene har han jobbet innen sjømatnæringen, først som administrerende direktør i Mørenot og nå som gründer og konsernsjef i Ode. Innlegget Ola skal holde heter En ode til torskens framtidspotensiale.

Marion Remøy

Leder fiskeri og havbruk, Sparebanken Vest

Leder for Sparebanken Vests Fiskeri og Havbruk avdeling holder innlegg ved fiskeri- og havbrukskonferansen 27.september. Remøy er siviløkonom med utdannelse fra Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole. Hun har lang erfaring med finansiell analyse og ledelse fra Nordea, Sparebanken Møre og nå for Sparebanken Vest. På fiskeri- og havbrukskonferansen skal hun holde innlegget Bærekraft og ESG i sjømatnæringen.

Björgólfur Hávarðsson

Innovasjonsleder, NCE Seafood Innovation

Hàvarðsson kommer til fiskeri- og havbrukskonferansen for å holde innlegget Datadeling som drivkraft for innovasjon 27.september. Han har over flere år jobbet for å øke tilknytningen mellom entreprenører i Norge og Island, og har bidratt med å styrke de islandske næringsklyngenes forhold i Norge. Han har også over lengre tid holdt foredrag om ideer og metoder for gjennomførelse innenfor fiskeri og havbruk. I tillegg har Björgòlfur flere års erfaring innenfor ulike biologiske roller, som fiskevelferd og drift av fôringssystemer. Björgòlfur er utdannet innenfor generell akvakultur ved Universitetet i Bergen.

Rune Smistad

Senior prosjektleder, NCE Seafood Innovation
Sammen med Hàvarðsson kommer Rune Smistad, også fra NCE Seafood Innovation. Smistad er Senior prosjektleder, med fokus på innovasjon og det strategiske området "Digital transformasjon og digitalisering" på tvers av NCE Seafood Innovation og AquaCloud. Han har lang fartstid innenfor mediebransjen, gjennom både webutvikling, kommunikasjon og innovasjonsprosjekter. Smistad sin spesialkompetanse er innen digital innovasjon, forretningsutvikling, brukeropplevelse og medieteknologi.

Nina Liland

Forskningssjef for forskningsgruppe Fôr og ernæring ved HI

Nina Liland er forskningssjef ved Havforskningsinstituttet og skal holde foredraget Nye fôrvarer i oppdrettsnæringen. Nina har en doktorgrad innen Aquaculture Nutrition fra Universitetet i Bergen, og har i over 8 år jobbet for HI med fokus på bærekraftig fiskefôr.   

John Anton Gladsø

Vestland fylkeskommune

Fra Vestland fylkeskommune kommer seniorrådgiver John Anton Gladsø for å holde innlegget Prosjekt marin satsning. Dette prosjektet skal i hovedtrekk bidra til å løse typisk vestnorske problemstillinger i marin næring som teknologi- og produksjonsutfordringer i oppdrett, hvordan få en mer sirkulær oppdrettsnæring og hvordan få et mer bærekraftig fiskefôr.John Anton jobber ved fylkeskommunen innenfor naturressurser, landbruk og reiseliv, i tillegg til næring, plan og innovasjon. 

Knut Steffen Solvåg

leder for FoU i Selstad

Fra Selstad kommer leder for forskning og utvikling, Knut Steffen Solvåg, for å holde innlegget Nyutviklet miljøteknologi for akvakultur med slamoppsamling og semi-lukkede anlegg. Knut Steffen Solvåg leder flere utviklingsprosjekter i nært samarbeid med oppdrettere, samt andre innovasjonsprosjekter for Selstad og deres tilknyttede selskaper. Han har en mastergrad i fysikk og teknologi fra UiB som bakgrunn.

Lars Solberg

Atheno

Fra Atheno og Måløy Vekst, kommer Lars Solberg og Randi Humborstad for å holde innlegget Samspill, utvikling og vekst. Lars har over 40 års erfaring fra ulike lederroller innenfor olje- og gassindustrien. I dag har han flere styreverv i ulike selskaper, blant annet prosjektmanager i Bømlo Fiskerihavn. Han er også med i prosjektet Havregion Sunnhordaland. 

Reidar Grønli

Prosjektleder for Studiesenter Kysten

Reidar er tidligere rektor ved Fagskolen Sogn og Fjordane. Nå jobber han som prosjektleder for prosjektet Studiesenter Kysten sammen med næringsselskap og kommunene på kysten av gamle Sogn og Fjordane. Målet med Studiesenter Kysten er å legge til rette for mer fleksibel og desentralisert høyere utdanning tilpasset folk, kommuner og det lokale arbeidslivet sitt behov. Grønli skal snakke om fremtidens utdanning innen fiskeri- og havbruksnæringene.

Randi Humborstad

Daglig leder i Måløy Vekst

Randi Humborstad er daglig leder i Måløy Vekst og er med i prosjektet Havregion Fjordane. Fra Atheno og Måløy Vekst, kommer Lars Solberg og Randi Humborstad for å holde innlegget Samspill, utvikling og vekst. Humborstad har jobbet med næringsutvikling i vekstselskap i Måløy siden 2010 og har tett samarbeid med bedrifter og næringslivsledere  innen relevante bransjer og fagfelt.

Endre Kvalheim

CEO i KODA

Kvalheim er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har jobbet i maritim næring i mange år. Har bl.a. tidligere vært daglig leder ved Easy Form i Måløy. Nå driver han sitt eget selskap KODA Group. KODA Group har kjernekompetanse innen kompositt og polymermaterialer, og utvikler teknologiløsninger for havbruks- og oppdrettsnæringen. De samarbeider tett med Fjord Miljø og Kvalheim skal i dag snakke om flytende lukket oppdrettsteknologi.

Kenneth Bruvik

Styreleder i Framtidshavet og styremedlem i Havbyen Bergen

Kenneth Bruvik har jobbet 17 år som sveiser, 24 år som instruktør i spesialundervisning, i tillegg til å ha vært programleder i flere TV-serier. Ved fiskeri- og havbrukskonferansen skal Kenneth holde innlegget Fjordrydding. Prosjektet Fjordrydding handler om å gjennom initiativ og erfaring, kunne bygge en modell for bærekraftig rydding av fjordsystemet. Tidligere i år fikk Kenneth Kongens fortjenestemedalje for sin innsats innenfor sosialt arbeid og bærekraftig miljø.