Fremtidens fiskeri- og havbruksnæring

Program

Tirsdag 26. september

Åpning

Dørene åpner

10.00

Velkommen

Konferansier Hildegunn Fure Osmundsvåg, og Ordfører i Kinn

10.30

Åpningstale

Fylkesordfører Jon Askeland

10.40

Trender og rammevilkår for fiskeri- og havbruksnæringen

Rammevilkår for videreutvikling av næringen

Vidar Ulriksen, statssekretær for fiskeri- og havministeren

10.50

Hvordan ble fisken statens melkeku?

Mons Alfred Paulsen, advokat i advokatfirmaet Thommessen     

11.05

Lavere investeringsvilje og ringvirkninger for leverandørindustrien

Anne Hvistendahl, sjef for Global Head Seafood i DNB

11.25

PAUSE

11.45

Hvordan rammes leverandørindustrien av grunnrenteskatten?

Krister Hoaas, regionsjef i Sjømat Norge

12.00

Havfiskeflåtens muligheter og utfordringer

Kay-Ove Hafsås, utredningsansvarlig i Fiskebåt

12.20

Fiskerisamarbeidet med Russland: Status og framtidsutsikter

Anne-Kristin Jørgensen, seniorforsker Fridtjof Nansen Institute 

12.40

LUNSJPAUSE

13.00

Fem trender som former fremtiden

Christian Chramer, adm. dir. i Sjømatrådet

14.00

Hvordan skape mer aktivitet i norsk fiskeindustri?

Hofseth International

Roger Hofseth, CEO i Hofseth Internasjonal

14.20

Paneldebatt om rammevilkår for fiskeri- og havbruksnæringen

Statssekretær Vidar Ulriksen (Ap), Erling Sande (Sp), Olve Grotle (H) og Alfred Bjørlo (V)

14.40

Lakseforedling i Norge

Simon Nesse Økland, Group Communications Officer i Bremnes Seashore

15.10

PAUSE

15.30

Når «restene» blir hovedproduktet

Wenche Uksnøy, klyngeleder i NCE Blue Legasea 

15.40

Utsiktene for landbasert oppdrett

Utsiktene for landbasert oppdrett i Norge

Frank Heimland, sjømatansvarlig i Carnegie  

16.00

Leading the salmon evolution

Trond Håkon Schaug-Pettersen, adm. dir. i Salmon Evolution

16.20

Fullt og helt, ikke stykkevis og delt

Ingar Valvik, CEO i Viking Aqua 

16.40

Slutt for dagen

17.00

19.00 - Middag på Havfuen i Måløy

Onsdag 27. september

Status torskeoppdrett

En ode til torskens framtidspotensiale

Ola Kvalheim, daglig leder i Ode

08.30

Forbedringer fra både arv og miljø tar torsk til nye høyder

Halvard Hovland, daglig leder Havlandet Marin Yngel

09.00

Teknologiutvikling og bærekraftig innovasjon

Bærekraft og ESG i sjømatnæringen

Marion Remøy, leder Fiskeri og Havbruk, Sparebanken Vest

09.20

Datadeling som drivkraft for innovasjon

Björgólfur Hávarðsson og Rune Smistad i NCE Seafood Innovation

09.40

PAUSE

10.00

Nye fôrvarer i oppdrettsnæringen

Nina Liland, forskningssjef for forskningsgruppe Fôr og ernæring ved HI

10.15

Styrka marin innsats

John Anton Gladsø, seniorrådgiver i Vestland fylkeskommune

10.35

Fremtidens utdanning i fiskeri- og havbruksnæringene

Reidar Grønli, prosjektleder Studiesenter Kysten

10.50

Eksempler på bærekraftig innovasjon

Nyutviklet miljøteknologi for akvakultur med slamoppsamling og semi-lukkede anlegg

Knut Steffen Solvåg, leder for FoU

10.55

Samspill, utvikling og vekst

Sunnhordland og Fjordane Havregion, Lars Solberg, Atheno og 

Randi Humborstad, Måløy Vekst 

11.10

PAUSE

11.25

Flytende lukket oppdrettsteknologi inkl. rensing av inntaksvann

og oppsamling av avfall

Endre Kvalheim, CEO i KODA, Fjord Miljø

11.40

Fjordrydding

Kenneth Bruvik, styreleder i Framtidshavet og styremedlem i Havbyen Bergen

11.55

LUNSJ

12.15